Tvorba vlastních šraf v AutoCADu


Soubory *.pat

Tvorba vlastních šrafovacích vzorů se může zdát jako složitý proces, kterému se většina lidí bude chtít za každou cenu vyhnout. Nebudu to rozporovat :). Každý uživatel si většinou vystačí se základní škálou vzorů, případně jejich modifikacemi. Třeba je možné problém vyřešit změnou rotace, měřítka nebo jiným typem čáry jednoho ze základních vzorů. Možná stačí proložit několik vzorů dohromady. Pokud tyto metody selžou není od věci prohledat internet, šrafy lze stáhnout z mnoha zdrojů a třeba vám nějaký uživatel ulehčil práci. I přesto však mohou nastat případy, kdy potřebujeme vytvořit vzor vlastní. Dnes si ukážeme princip jak na to.

Soubory šraf v AutoCADu mají koncovku *.pat (z anglického slova pattern). AutoCAD tyto externí soubory sám načítá. Pokud si otevřete menu: Nástroje – Možnosti a následně záložku Soubory, hned pod prvním rozklikávacím seznamem naleznete seznam podpůrných souborů spolu s jejich cestou.

soubor-pat-srafy

Soubory *.pat se nachází ve složce UserDataCache – cs-CZ – Support. Soubory se šrafami se nazývají acad.pat a acadiso.pat – ano jsou dva, první se využívá v případě britských jednotek, druhý v šablonách založených na metrických jednotkách. Soubory lze číst pomocí textového editoru.

Příklad – cihelné zdivo

Nekonečnou šrafu je nutné definovat vektorově. Každý vzor má svou vlastní textovou definici, která vypadá nějak takto:

*BRICK, Cihly nebo omítnuté povrchy
0, 0, 0, 0, 6.35
90, 0, 0, 0, 12.7, 6.35, -6.35
90, 6.35, 0, 0, 12.7, -6.35, 6.35

Jakkoliv tato textová definice může vypadat složitě, nenechte se odradit. Pokud pochopíte základní pravidla, není to zase tak těžké. My si celou definici rozložíme na řádky a ukážeme si vše na obrázcích.

*BRICK, Cihly nebo omítnuté povrchy

Začínáme hvězdičkou s názvem šrafy tak jak se zobrazí v AutoCADu spolu s vlastním popisem. Každý následující řádek značí jeden opakující se vzor a každá hodnota oddělená čárkou jeden parametr.

0, 0, 0, 0, 6.35

0 – první číslice značí úhel 0 stupňů – čára šrafy bude horizontální
0 – druhá číslice označuje počátek čáry na ose x
0 – třetí číslice značí počátek na ose y – počáteční bod má souřadnice 0,0
0 – čtvrtá číslice značí odsazení ve směru čáry – 0 jednotek
6.35 – vzdálenost další opakující se čáry – 6,35 jednotek

Výsledkem jsou horizontální spáry cihelného zdiva.

srafy-tvorba-01

90, 0, 0, 0, 12.7, 6.35, -6.35

90 – první číslice značí úhel 90 stupňů – čára šrafy bude kolmá na horizontální linie
0 – druhá číslice označuje počátek čáry na ose x
0 – třetí číslice značí počátek na ose y – počáteční bod má souřadnice 0,0
0 – čtvrtá číslice značí odsazení ve směru čáry – 0 jednotek
12.7 – vzdálenost dvou rovnoběžných čar je 12.7 jednotek
6.35 – čára o délce 6,5 jednotek (výška spáry)
-6.35 – mezera o délce 6,35 jednotek – čárkovaná čára vyplní každou druhou spáru

Výsledkem jsou svislé spáry s roztečí 12,7 jednotek. Každá spára má výšku stejnou, jako vodorovné linie cihelného zdiva – 6,35 jednotek.

srafy-tvorba-02

90, 6.35, 0, 0, 12.7, -6.35, 6.35

Třetí řádek je velmi podobný předchozímu. V podstatě je nutné zopakovat svislé spáry zdiva s určitou hodnotou vodorovného posunutí. To zajišťuje druhé číslo 6,35, které první čáru posouvá o příslušný počet jednotek doprava. Všimněte si také obrácených znamének u posledních dvou číslic. Čára tentokrát začíná mezerou a vyplňuje spárami prázdné linky.

srafy-tvorba-03

Celé je to vlastně docela jednoduché, jednotlivé řádky nám po sobě určují tyto parametry: Úhel, souřadnice počátku, odsazení čáry, označení typu čáry. Znaménko mínus u typu čáry udává mezeru, a číslo 0 by vytvořilo tečku.

Jde to i jednodušeji?

Ano, jde. Existují nejrůznější generátory šraf. Výsledky automatického generování jsou však často zbytečně složité, případně se jedná o placené nástroje (např. HGEN, jehož cena je 55 EUR). Pokud se nechcete pouštět do vlastní tvorby, daleko lepší je si šrafy stáhnout. Níže uvádím pár zajímavých zdrojů.


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments