Sketchup návod 2.díl – Vlastnosti modelu


Druhy modelů

Představte si, že byste v reálném světě chtěli vymodelovat jednoduchou krychli. Máte v podstatě dvě možnosti. Můžete vzít kus dřeva a pomocí několika nástrojů materiál opracovat, nebo si můžete narýsovat jednoduchý síťový model z papíru a krychli z něj slepit. Z venku jsou oba modely na první pohled kompaktní, ale zkuste je rozříznout. Z dřevěné krychle vzniknou dva plnohodnotné modely. U papíru se nám naskytne pohled dovnitř vymodelovaného prostoru, model je dutý.

SketchUp se v mnohém podobá papírovému modelování. Všechny modely se skládají pouze z hran a ploch. Možná namítnete, že to není zrovna praktický způsob modelování a v mnohém máte určitě pravdu. Také jsem si na papírový koncept nějaký čas zvykal, nicméně po určité době jsem z něj začal čerpat řadu výhod, které by u běžného modelování zkrátka nebyly možné. Dnešní díl jsem pojal trochu jako průlet světem SketchUpu. Představím vám některé zajímavé vlastnosti tohoto programu, které byste měli rozhodně znát, než začnete vytvářet váš první model.

Hrany a plochy

Jak už bylo řečeno, modely ve SketchUpu se skládají pouze z hran a ploch. Obě komponenty jsou přitom nekonečně tenké. Pomocí hran lze vytvářet plochy. Základním předpokladem je vytvořit uzavřený obrazec v jedné rovině, SketchUp poté plochu sám vytvoří.

kresleni-hran-a-ploch

Pokud vymažete hranu, zmizí i plochy, které pomáhá utvářet. Když smažete plochu, okolní hrany zůstanou zachované. Plochy lze do modelu jednoduše doplnit tak, že znovu vytvoříme smazané hrany. Pokud existují všechny hrany, stačí jednu z hotových hran znovu nakreslit.

Tady se dostáváme k další zajímavé vlastnosti – pokud nakreslíte několik úseček přes sebe, SketchUp je nedovede rozlišit. Pokud však vytvoříte úsečky rozdílných délek, koncové body si SketchUp zapamatuje a úsečku rozdělí. Nejvíce patrné je to při vytahování obrazce – rozdělovací bod se propíše do konečného vzhledu a vytvoří hranu na jinak rovné ploše.

vymazani-hrany

Každou plochu si lze představit jako list papíru, který může být z obou stran obarven různými barvami. SketchUp jde až za hranice reality a umožňuje jednu stranu obarvit transparentně jako sklo a druhou jako pevný materiál. Praktické využití při modelování není však nijak zásadní.

Teď přijde nejvýraznější omezení, na které bude narážet po celou dobu tvorby. Ve SketchUpu neexistují křivé hrany ani plochy. Můžete sice nakreslit kruh nebo křivku, ale pouze z určitého počtu segmentů. Pro přesnější kreslení je nutné navolit větší počet stran. Tato nepřesnost se samozřejmě projevuje i při další práci s plochami. Na spodním obrázku je model koule, který vznikl rotací kruhu kolem kružnice. Nepřesnost ze stran tak přešla i na vytvořené plochy. V praxi je také nutné myslet na to, že větší množství ploch SketchUp značně zatěžuje a zpomaluje.

nepresnosti-ve-sketchup-koule

Výběry

Ve SketchUpu lze vybrat objekty několika způsoby. Myší rozlišujeme dva druhy výběrů – pokud táhneme myší zleva doprava, vytváříme uzavřený výběr. Součástí tohoto výběru jsou všechny objekty, které jsou celé uvnitř výběrového obdélníku.

uzavreny-vyber

Pokud táhneme myší opačným směrem, vytváříme přerušovaný výběr. Součástí tohoto výběru jsou všechny prvky, které alespoň částečně leží uvnitř výběrového obdélníku.

prerusovany-vyber

Při výběru je potřeba dávat si pozor na to, které prvky vlastně vybíráme. Označením totiž můžeme nechtěně vybrat prvky, které se opticky nacházejí za vybranou oblastí. Na obrázku je výběr přední strany krychle, za kterou se nacházejí další. I přesto, že krychle nejsou při pohledu vidět, dojde k jejich označení.

problem-vyber

Další možnosti výběrů jsou však mnohem přesnější. Myší můžeme vybírat jednotlivé hrany i plochy. V případě podržení klávesy Ctrl nebo Shift můžeme takto postupně označit (nebo odznačit) i více prvků. Při dvojitém kliknutí na jednu ze stran vybereme i hrany, které ji pomáhají vytvářet. Při trojitém kliknutí vybereme celou spojenou geometrii, tedy v našem případě jednu z krychliček.

Možná teď zažíváte pocit zklamání. Musíte si hlídat smazání kdejaké plochy, vaše modely se skládají z rovných ploch a navíc jsou duté. Všechny tyto vlastnosti jsou prostě nedílnou součástí SketchUpu. Mají však svá opodstatnění a ve finále umožňují jednodušší modelování. Na závěr proto přikládám malou ukázku ze sady oficiálních videí a těším se zase u dalšího dílu.

Oficiální návod

Další videotutorialy lze najít na Youtube kanálu programu SketchUp.

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments