Sketchup návod 5.díl – Skupiny a komponenty


Proč členit model do skupin a komponent?

Při tvorbě rozsáhlejších nebo složitějších modelů je nutné ve SketchUpu dodržovat jistou organizaci. Většina tvůrců proto využívá svůj vlastní systém skupin a komponent, protože jim to umožňuje lépe a efektivněji pracovat. Skupiny a komponenty však nejsou jen výmyslem pro puntičkáře. Díky některým vlastnostem SketchUpu je totiž tvorba skupin nepostradatelnou součástí modelování.

zidle-skupiny-komponenty

Model na levé straně je na rozdíl od svého protějšku organizován pomocí skupin a komponent. Každou součást lze jedním kliknutím označit, přesouvat či jinak dále upravovat. Nohy židle jsou vytvořeny pomocí komponent. Jak si ještě povíme později – úpravou jedné komponenty identicky ovlivníme i další.

V případě modelu na pravé straně je výběr správné součásti mnohem složitější. Jakákoliv další editace je navíc nemožná. Všechny hrany jsou pevně spojené a posouváním dílčích částí deformujeme celý model.

Modelování pomocí skupin a komponent je mnohem čistější, snadnější a rychlejší. S rostoucí velikostí modelu je opravdu oceníte.

Skupiny (Groups)

Přiřazení prvků do jedné skupiny je velmi jednoduché. Nejdříve vybereme všechny součásti skupiny a poté na model klikneme pravým tlačítkem a zvolíme Make Group.

Nyní všechny hrany i plochy tvoří jednu skupinu ohraničenou modrým kvádrem, kterým lze libovolně posouvat nebo rotovat. Celou skupinu je možné také najednou obarvit stejnou barvou či upravovat měřítko pomocí nástroje Scale.

Skupinu lze samozřejmě editovat dvojím kliknutím na kvádr a mimo skupinu se dostaneme kliknutím mimo ohraničující kvádr. Případně lze také použít pravé tlačítko a volby Edit Group nebo Close Group.

Skupiny a komponenty lze do sebe libovolně vnořovat v různých kombinacích. Mějte však na paměti, že pokud budete chtít upravit prvek, který je vnořený hodně hluboko, budete se k němu muset dlouho proklikávat. Pro účely modelování není proto vhodné mít strukturu příliš hlubokou. Skupinu můžete kdykoliv zrušit pravým kliknutím a volbou Explode.

zidle-struktura-komponent

Komponenty (Components)

Komponenty lze vytvářet velmi podobně jako skupiny. Pouze po kliknutí pravým tlačítkem namísto volby Make Groups zvolíme Make Components. Komponenty lze také vytvářet tlačítkem Make Component, které je obsažené v Large Tool Setu, nebo klávesou G.

Skupiny a komponenty se mezi sebou na první pohled nijak neliší. Vše, co jsem totiž popsal výše pro skupiny platí i pro komponenty. Je tu však jeden jediný zásadní rozdíl.

Skupiny se chovají unikátně. Pokud vytvoříte více kopií jedné skupiny, můžete každou z nich měnit jak se vám zlíbí. U komponent toto pravidlo neplatí. Změna komponenty totiž postihne všechny kopie.

Této dedičnosti lze využít při tvorbě opakujících se prvků, jako jsou okna, dveře nebo v mém případě nohy od židle. Při pozdějších změnách postačí změnit jeden prvek a změny se aplikují na jeho existující kopie.

Seznam komponent lze nalézt v menu: Window – Components. Kromě klasických komponent lze také vytvářet dynamické komponenty, kterým lze měnit dílčí parametry. O nich si však povíme až někdy příště.

Můžeme se však setkat se situací, kdy tato dědičnost není žádoucí. Například na objektu máme 50 oken a z nějakého důvodu chceme na desítce z nich vytvořit jiné členění rámu. Není to až tak složité jak by se mohlo na první pohled zdát. Prostě označíme těchto 10 prvků, klikneme na ně pravým tlačítkem a zvolíme Make Unique. Tato sada komponent se tedy znovu uloží pod novým pořadovým číslem a libovolným prvkem ovládáme pouze vybraný zlomek kopií.

Na závěr kapitoly jedna drobná rada. V případě potřeby více stejných entit jako jsou okna či dveře je výhodnější použít komponenty. Má to i jiný důvod než snadnější editaci. Komponenty na rozdíl od skupin méně zatěžují program.

Face me objekty

Klasickým Face me objektem je paní či pán nedaleko osového kříže, při prvním spuštění nového souboru. Tyto objekty se vyznačují tím, že jsou neustále otočeny směrem k nám. Ve 3D Warehouse je takových objektů celá řada, nejčastěji se jedná o 2D stromy a lidi. Podobné objekty můžete vytvářet také, není v tom žádná věda.

Nejdříve je potřeba objekt vymodelovat a poté jej vložit do jedné komponenty. Objekt může být jak 2D, tak i 3D. V okně Create Component poté stačí zaškrtnout Always face camera. Pokud budete otáčet kamerou, objekt bude neustále směrem k vám. Před celým procesem je nutné si objekt nasměrovat podle červené a modré osy, kamera totiž bude snímat předek objektu vzhledem k této rovině.

Oficiální návod

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments