Pepakura Designer 3


Jak na vlastní papírové modely?

Dnešní článek bych rád pojal jako takovou motivaci pro všechny, kteří mají rádi papírové skládanky. Dnes si totiž zkusíme vytvořit svou vlastní – bude nám k tomu stačit několik věcí: program SketchUp, Pepakura Designer 3, domácí tiskárna a tvrdší papír.

Pepakura Designer umí rozložit virtuální model na kousky, přidat jim zuby pro jednoduché slepení a poté je rozložit na papír a připravit k tisku. Největší nadšenci tak s trochou trpělivosti vytváří i rozsáhlé papírové modely.

Vůbec poprvé jsem Pepakura Designer vyzkoušel při tvorbě urbanistických modelů. Dnes zkusím vytvořit model jednoduché budovy a popsat, jak celý proces vytváření vlastně funguje. Jako příklad jsem si zvolil Farnsworth House od architekta Miese van der Rohe.

IMG_0364

Příprava virtuálního modelu

Do SketchUpu lze stáhnout obrovské množství modelů z 3D Warehouse. Jeden takový model jsem si stáhl, abych znal přibližné rozměry celého domu. Bohužel 3D Warehouse obsahuje mnoho složitých modelů pochybné kvality a většinou budete muset začít od začátku.

Dbejte na to, aby váš model byl čistý. Zbavte se zbytečných čar, které nevytvářejí žádné plochy a složitější prvky zjednodušte, aby bylo možné vše dobře slepit. Já jsem postupoval tak, že jsem si model rozdělil na dílčí části a snažil se, aby šla každá z těchto částí slepit sama o sobě. Jak jsem později zjistil, tento postup odboural některé chyby při vykreslování polygonů v Pepakuře a celý proces zpřehlednil.

farnsworth-house-celek

farnsworth-house-rozlozeny

Po dokončení práce je potřeba celý model převést do formátu *.obj. Jak už jsem zmínil, převod ze SketchUpu do Pepakury nemusí být bezproblémový. Já měl problém se schodištěm (viz níže), kde se vykreslovaly některé polygony navíc. Nakonec jsem zjistil, že tyto problémy lze odbourat dvěma způsoby. První řešení už jsem naznačil v předchozím odstavci. Rozdělení modelu na kousky celý proces značně zjednodušuje a navíc odstraňuje některé chyby.

pepakura-designer-chyby-polygonu

Druhou metodu lze aktivovat již při exportu do obj: jděte do menu: File – Export – 3D model, zvolte typ souboru *.obj a vpravo dole klikněte na Options. V dialogovém okně zaškrtněte volbu Triangulate all faces. SketchUp při převodu rozdělí každou plochu diagonálou, která zdvojnásobí počet vykreslovaných stran. Diagonály se v Pepakuře nezobrazí, nicméně napomohou dalšímu vykreslování.

Úpravy v Pepakura Designer

Práce v programu je celkem intuitivní. Otevřete si váš model, při spuštění zadejte volby No FlipFinish. Celý program se skládá ze dvou částí. Nalevo vidíte váš model se kterým lze volně hýbat a otáčet. Vpravo se nachází výkresová část, na kterou se později vykreslí jednotlivé síťové modely. Před zahájením práce doporučuji vizuálně celý model zkontrolovat, zda se v něm nevyskytují chyby.

Celý proces rozložení modelu lze provádět tlačítkem Unfold v horní liště. Při zaškrtnuté volbě Auto program vykreslí celý model tak, aby se v maximální velikosti vešel na jeden papír. Pokud volbu odškrtnete, lze po stisktnutí tlačítka Unfold navolit měřítko. Skutečná stavba je ve velikosti 6,1m. Protože ji chci v měřítku 1:100 zadávám číslo 61mm, což odpovídá Scale 10.

pepakura-designer-unfold-model

Celé moje dílo se bez skládání vejde na 16 A4, bohužel některé části přesahují přes několik papírů a proto je třeba je upravit. Pomocí zbytku nástrojů v horní liště lze celý síťový model dělit, otáčet či přidávat lepící plochy. Počet papírů jsem pomocí těchto nástrojů redukoval na 8.

pepakura-designer-unfold-model-2

Teď už jen vše vytisknout. Aby byl celý model stabilnější, doporučuji větší gramáže papíru. Výkresová část zobrazuje hranice viditelného tisku, při rozvržení si tedy nemusíte dělat starost s okraji. Při práci doporučuji mít stále otevřený Pepakura Designer, ze kterého můžete po najetí myši na určitou část vystřihovánky zjistit mnoho souvislostí.


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments