Sketchup návod 6.díl – Posouvání, rotace a měřítko


V dnešním dílu si představíme další užitečné nástroje z Large Tool setu. V předchozích článcích jsem se zabýval nástroji pro vytahování a členění do skupin. Dnes na předchozí kapitolu navážeme a bude řeč o posouvání, kopírování, rotaci a úpravě měřítka modelu.

Proč nepoužívat klávesové zkratky?

Když je řeč o kopírování, každého určitě napadnou známé klávesové zkratky Ctrl + C a Ctrl + V. SketchUp je samozřejmě podporuje také, ale většinou není moc výhodné je používat.

Kopírování částí modelu pomocí klávesových zkratek totiž neumožňuje použít referenční bod. Kopírovaný objekt je pak nemožné vložit v přesné poloze. Navíc nelze využít ani kotvení osového kříže. Proto doporučuji raději zapomenout na klávesové zkratky a použít raději příslušné nástroje.

move-rotate-scale

kopie-krychle-ctrlc

Posouvání a kopírování

Posun a kopírování zajišťuje ve SketchUp stejný nástroj – Move. Postup je jednoduchý. Stačí vybrat objekt, který chceme posunout či kopírovat. Zvolit nástroj Move a poté vybrat referenční bod. Většinou je dobré zvolit některý z rohů objektu. Poté myší vybereme směr. Nástroj Move se také kotví k jednotlivým osám osového kříže. Při podržení klávesy Shift tak lze při kopírování držet směr ve vybrané ose. Nakonec stačí zadat rozměr na numerické klávesnici , nebo celý objekt pomocí referenčního bodu přesunout myší na požadované místo.

Pokud chceme místo posunu kopírovat, je nutné stisknout kdykoliv během předchozího procesu klávesu Ctrl. U kurzoru myši se poté objeví malé znaménko plus. Dokončením identického postupu tak získáme kopii.

kopie-krychle-nastroj-move

Násobné kopie

SketchUp také umožňuje vedle klasického kopírování vytvářet kopie násobně. Tato funkce umožňuje vytvořit určitý počet kopií v zadané vzdálenosti, což se může hodit pro modelování přesného rastru sloupů nebo oken.

Existují dva způsoby tohoto kopírování. Nejdříve vytvoříme podle postupu výše jednu kopii. Po dokončení kopírování stiskneme klávesu X nebo „/“ lomítko, připíšeme číslovku pro počet kopií a potvrdíme pomocí Enter.

Lomítko vytvoří duplikáty mezi originálem a kopií vytvořenou v předchozím kroku pomocí nástroje Move.

kopirovani-ve-sketchu-nasobne1

Klávesa X zase vytvoří další duplikáty ve stejném směru a rozestupu.

kopirovani-ve-sketchup-nasobne2

Jistě jste si všimli, že se generované prvky se započítávají včetně první vytvořené kopie. Nebo chcete-li – počítají se vždy výsledné mezery.

Rotace modelu

Dalším nezbytným nástrojem pro práci s modelem je nástroj Rotate. Otáčení s modelem je vyřešeno velmi jednoduše, pro začátečníka zde však mohou být i drobné problémy. Po kliknutí na Rotate musíme totiž vybrat střed rotace a také rovinu otáčení.

S výběrem středu rotace není problém. Horší to bývá s rovinou otáčení. SketchUp jen málokdy pozná, v jaké chcete otáčet rovině, a to může být zdroj problémů. Pokud jste vybrali nástroj Rotate, kolem vašeho kurzoru se objeví kruh připomínající úhloměr. Tímto kruhem vybíráte rovinu. To lze provést tak, že najedete na libovolnou plochu a podržíte klávesu Shift, tím si rovinu zamknete. Pak už jen vyberete střed otáčení. A o libovolný počet stupňů otočíte. Výběr plochy pomocí shift dokumentuje obrázek níže.

rotace-pomoci-shift

Tím možnosti otáčení nekončí. Nástroj rotate se chová podobně, jako nástroj Move. Při podržení klávesy ctrl lze snadno kopírovat po kružnici a fungují také klávesy X a /.

Úprava měřítka a zrcadlení

Snad nejčastějším dotazem začátečníků je, jakým způsobem měnit měřítko stažených modelů z 3D Warehouse. Výborným pomocníkem pro tyto účely je nástroj Scale, který umí model zvětšit, zmenšit nebo roztáhnout v jednom ze 6 směrů. Nejdříve vybereme objekt, jehož měřítko chceme měnit a klikneme na nástroj Scale. Kolem objektu se vytvoří kvádr s množstvím zelených bodů. Body které jsou uvnitř stran kvádru, objekt protahují. Body na hranách mění 2 rozměry najednou a body v rozích kvádru celý objekt zvětšují či změnšují.

V průběhu změny měřítka modelu lze také do pravého dolního rohu zadávat hodnoty. Před úpravou měřítka má každý objekt hodnotu 1,00, která odpovídá 100% velikosti. Změnou hodnoty například na 1,25 lze objekt o 25% zvětšit. V případě uchopení modelu za bod uprostřed stran jej lze protahovat i do záporných hodnot. Pokud zadáte hodnotu -1, můžete tak rychle a snadno objekt zrcadlit kolem kterékoliv osy.

Oficiální návod

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments