Sketchup návod 4.díl – Push/Pull, Follow Me


V dnešní lekci si představíme dva nejsilnější nástroje, kterými SketchUp disponuje. S jejich pomocí a trochou představivosti vymodelujete prakticky vše, co budete potřebovat.

Nástroj Push/Pull

Push/Pull je patrně nejdůležitější součástí SketchUpu. Zjednodušeně řečeno – s jeho pomocí snadno přidáte plochám třetí rozměr pomocí vytažení.

push-pull-krychle

Každou plochu lze vytáhnout vždy dvěma směry – tedy i záporně. Kromě ručního vytahování ploch lze zadat i přesné rozměry pomocí numerické klávesnice. Pokud v průběhu vytahování najedete myší na již existující bod, můžete tím oba objekty rychle výškově zarovnat.

Pomocí vytažení můžete plochy také snadno vykrajovat. Například – pokud máme stěnu a chceme do ni vyříznout okno. Zde lze také využít existující body – v tomto případě tloušťku zdi. Pokud vytáhneme plochu o stejnou šířku, jako je tloušťka zdi, dojde k automatickému oříznutí a vytvoříme otvor.

push_pull_odrezavani

push-pull-priklady

SketchUp si vždy pamatuje poslední vytažený rozměr a pokud jej chcete rychle aplikovat na další plochu, stačí 2x kliknout.

Nástroj Push/Pull má i svá omezení. Plochy lze totiž vytahovat jen na jejich kolmý směr. Také je potřeba dát si pozor na různé hrany a plochy, které mohou při vytahování překážet. Na obrázku níže vidíte původní tvar a dva způsoby vytažení. Oba jsou kolmé na vytahovanou hranu, jeden je však limitován okrajem objektu.

push-pull-omezeni

Dalším omezením je nemožnost vytahování křivých ploch. S tím by vám však mohl pomoci plugin Joint PushPull.

Pokud při vytahování stisknete klávesu ctrl, bude vytažený objekt oddělen od původního okraji.

push-pull-ctrl

Nástroj Follow Me

Kromě vytahování po kolmici, SketchUp nabízí možnost vytahovat po určité trase pomocí nástroje Follow me. Při modelování budov lze tímto nástrojem zvládnout detaily římsy, či některé složitější dekorace. K úspěšné práci s tímto nástrojem potřebujeme dvě věci. tvar a trasu. Trasa se může objektu dotýkat, nebo může ležet zcela mimo vytahovaný tvar.

follow_me_odebirani

S nástrojem lze pracovat dvěma způsoby. Buď můžete nejdříve označit trasu a poté kliknout na Follow me a vybrat tvar, nebo vybrat nástroj Follow me, zvolit tvar a poté najetím myši  postupně vybírat trasu. Pro inspiraci a lepší využití nástrojů doporučuji shlédnout videa na konci článku.

Tvorba koule

Nástroj Follow me lze ve SketchUpu využít i na tvorbu koule, kterou lze vytvořit rotací kruhu kolem kružnice. Středy obou kruhů musí ležet vzájemně nad sebou. Spodní kružnice určuje v tomto případě trasu a horní vytváří plášť koule.

tvorba-koule-ve-sketchup

Oficiální návod

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments