Sketchup návod 3.díl – Uživatelské prostředí a ovládání


Panely nástrojů

SketchUp je jedním z uživatelsky nejvíce přívětivých programů na světě. Tento fakt se projevuje i na uživatelském prostředí. Při prvním spuštění však vidíme pouze osový kříž a štíhlý panel Getting Started s hrstkou základních nástrojů na levé straně. První dojem je možná trochu zkreslující. Dnes bych vám chtěl alespoň trochu přiblížit, co všechno SketchUp umí.

Panel nástrojů Getting Started můžeme klidně vypnout. O poznání více funkcí nabízí panel Large Tool Set. Tento panel nástrojů můžete najít v menu: View – Toolbars. Zde si kromě rozsáhlejšího setu nástrojů můžete zapnout také další užitečné panely. Níže jsem sepsal krátký souhrn.

getting-started-large-tool-set

S novým rozhraním SketchUp Make přišel nový vzhled tlačítek. Vzhled je stále podobný a funkce stejné. Pokud jde o Large Tool Set, ten lze zapnout už jen pouze ve svislé poloze. Pokud vyžadujete vodorovné uspořádání, je nutno zapnout více příslušných panelů nástrojů.

getting-started-make

 • Camera – Přibližování, posun pohledu, orbit (rotace kamerou). Prakticky základní úkony, které lze bez problémů dělat myší. Panel však nabízí i některé pokročilejší funkce. Jednak jsou to pokročilejší možnosti zoomování přes výběrový obdélník, tlačítko zpět pouze pro kameru nebo možnost model procházet z horizontu chodce (dříve panel Walktrough). Výbornou funkcí je tlačítko Zoom Extends, které vám zazoomuje hranice celého modelu. To je neocenitelné, když se při modelování „ztratíte“ nebo potřebujete vidět všechny souvislosti.
 • Construction – Měření vzdáleností, úhlů, kótování, tvorba popisků a 3D text. Panel construction je součástí Large Tool Setu a není třeba jej zapínat.
 • Solid Tools – Ořezávání modelů o sebe a tvorba průniků. Hodně silný nástroj pro tvorbu složitějších modelů je bohužel dostupný pouze ve verzi SketchUp Pro. Ve free verzi je dostupný pouze poměrně zbytečný nástroj Outer Shell.
 • Drawing – Kreslení přímek, základních tvarů, kružnic, křivek a polygonů. Méně častou funkcí je kreslení od ruky. Taktéž součást Large Tool Setu.
 • Styles – Možnost dočasně zapnout či vypnout textury, x-ray nebo čárové zobrazení.
 • Warehouse – Sdílení a stahování modelů, přístup k 3D Warehouse.
 • Layers – Jednoduchý panel nástrojů pro práci s vrstvami. Vrstvy je možné přidávat přes menu: Windows – Default Tray – Layers. Vrstvy umožňují dočasně skrýt skupinu prvků, kterým přiřadíte společný parametr – vrstvu.
 • Measurements – V průběhu modelování lze zadávat přesné rozměry. Panel je jednoduchá praktická kolonka, kde automaticky uvidíte zadávaný rozměr.
 • Principal – Tvorba komponent, kyblík s barvou a guma. Tyto základní nástroje jsou již součástí Large Tool Setu.
 • Sections – Základní nástroje pro tvorbu řezů.
 • Shadows – Zapínání a vypínání přímého osvětlení potažmo stínů, nastavení měsíce a denní doby.
 • Edit (dříve Modification) – Tady se dějí ta pravá kouzla. Vytahování ploch, posouvání, rotace, změna měřítka, pohyb po křivce. Součást Large Tool Setu.
 • Standard – Základní operace se soubory – ukládání, otevírání. Kopírování, vložení nebo odstranění. Nic co by nezvládly profláklé klávesové zkratky.
 • Views – Přepínání mezi jednotlivými pohledy. Axonometrii pak lze vypnout v menu: Camera – Parallel Projection.

V základu SketchUp Make už nadále nejsou dostupné nástroje pro práci s terénem (Sandbox Tools). Naštěstí je možné tuto šikovnou sadu nástrojů spustit v menu: Window – Preferences – Extensions. Případně doplněk stáhnout na Extension Warehouse.

Právě přes Extension Warehouse lze SketchUp obohatit o velké množství pluginů, které přináší nové funkce usnadňující práci. Některé z pluginů zasluhují zvláštní pozornost a věnuji se jim i zde na CADtutorialu v kategorii pluginy.

Základy ovládání

Ke kvalitní práci se SketchUpem budete určitě potřebovat myš s kolečkem. Pokud stále patříte mezi posledních 10 uživatelů na světě, kteří používají myš se třemi tlačítky, možná je na čase podlehnout společenskému tlaku a investovat pár stokorun.

Kolečko je důležité k přibližování a oddalování modelu – tzv. zoomování. Kurzor myši v tomto případě slouží jako bod, ke kterému zoomujeme.

Stisknutím kolečka aktivujeme režim Orbit, tedy možnost prostorového otáčení. Stejného efektu lze docílit stisknutím klávesy O a držením levého tlačítka myši. Táhnutí myši udává směr pohybu kamery. Výbornou funkcí je také posun pohledu, který lze aktivovat, pokud v režimu Orbit podržíme klávesu Shift. Při tomto režimu kamerou neotáčíme, ale pouze s ní posouváme do stran.

Klávesnice

Klávesa Esc ukončuje aktuální úkon kdykoliv v jeho procesu. Klávesa Enter potvrzuje například konkrétní zadání rozměru.

Výbornou pomůckou při kreslení je klávesa Shift. Při držení této klávesy je kreslená přímka rovnoběžná s čarami osového kříže. Výhodné jsou také klávesové zkratky. Platí zde samozřejmě všechny kombinace známé z Windows – tedy kopírování (ctrl + c), vložení (ctrl + v) či označení všech prvků (ctrl + a). Kromě těchto zkratek však existuje defaultní nastavení hotkeys pro každý nástroj zvlášť. Například:

 • Eraser – E – guma
 • Paint Bucket – B – kyblík s barvou
 • Circle – C – kružnice
 • Move – M – přesun

Kompletní seznam zkratek naleznete v menu: Window – Preferences – Shortcuts, kde lze také všechny zkratky libovolně měnit a ne-angličtináři jim mohou přidělit odpovídající česká písmena.

Dnešní teoretická lekce je u konce. Na shledanou zase příště u trochu praktičtějšího tématu.

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments