AutoCAD návod 3.díl – Začínáme rýsovat


Jak jsem slíbil, dnešní díl už bude trochu praktičtější a rozhodl jsem se ho pojmout jako takové naprosté minimum, které byste měli znát, abyste rychle nakreslili svůj první výkres. Výsledkem dnešního rychlokurzu by měl být malý půdorys koupelny. Řekneme si něco málo o kreslení v měřítku, základních nástrojích a hladinách. Kromě postupu jsem pro vás připravil i krátké video s řešením na konci.

autocad-pudorys-koupelny

Kreslení v měřítku

V předchozích dílech jsem se zmínil o tom, že AutoCAD není papír, není nutné nic přepočítávat a není nutné si kreslit okraje papíru. K dispozici je neomezená plocha a můžete si dovolit kreslit v měřítku 1:1 bez ohledu na rozsah úlohy. Přes tento fakt se mnozí začátečníci (ale i pokročilí) nedovedou přenést. Kolem celého výkresu si nakreslí obdélník, který symbolizuje formát papíru a snaží se do něj vejít svým výkresem. Dále přepočítávají jednotky a ručně upravují měřítka všech komponent.

Jak je to tedy s tím měřítkem? Když tedy mluvíme o měřítku 1:1 jak přesně přenést do počítače vzdálenost třeba 2 metry?

To záleží na vás. Při kreslení délky úsečky stačí zadat číslo 2 nebo 2000. Od začátku se musíte rozhodnout, zda chcete kreslit v metrech či milimetrech. Je to na čistě osobních preferencích. Kóty jsou variabilní a můžete kreslit v metrech a mít milimetrové hodnoty i naopak. Osobně rád využívám kreslení v metrech, protože nerad zadávám další 3 nuly – pokud nemáte numerickou klávesnici, může to pro vás být efektivnější. Na druhou stranu častěji zadávám desetinou čárku, která se v AutoCADu zadává tečkou.

Nejdůležitější režim ze všech – ORTO (F8)

Při kreslení úseček musíte myší zadávat orientaci nebo chcete-li vektor. Ten může být definován různými způsoby. Buď myší najedete někam do neznáma, zadáte délku a potvrdíte enterem nebo můžete pracovat s již existujícími body.

Nicméně jen málokdy potřebujete nějaký obecný úhel, nejčastěji potřebujete rýsovat kolmo. Klávesa F8 aktivuje/deaktivuje režim Orto, který vám při kreslení drží směr do dokonalých kolmic.

Nástroj úsečka

Úsečka je alfou a omegou každého výkresu a je to nástroj který budete používat většinu času. Použití je velmi jednoduché. Klikneme na ikonu a poté zvolíme první bod kreslení. V této chvíli můžeme vybírat myší směr a zadat velikost. Kliknutím či potvrzením délky klávesou enter je úsečka ukončena a my můžeme automaticky kreslit další. Klávesou Esc kreslení zrušíme.

panel-nastroju-kresli-usecka

Další užitečné nástroje

Teď už jsme vybaveni takovým základem. Máme papír, tužku, trojúhelník s ryskou (orto). Gumu nám nahradí klávesa delete. S tím už se dá nakreslit skoro všechno. Dobrá zpráva je, že když umíte nakreslit úsečku, s největší pravděpodobností zvládnete také kružnici, elipsu nebo křivku. Postupy jsou si zkrátka velmi podobné a stačí trocha praxe a dostanou se vám pod kůži.

Tam kde efektivita papírového kreslení končí, tam AutoCAD začíná. Pojďme si představit další sadu užitečných nástrojů.

Přesun a kopírování

K funkcím asi není třeba nic dodávat. Právě kopírování může obrovským způsobem usnadnit práci. Spousta lidí si v boku výkresu připraví sadu komponentů – dveří, bloků a ty kopíruje a otáčí kde je potřeba. Oba nástroje přitom pracují na podobném principu – vybereme objekty se kterými chceme pracovat – klikneme na přesun nebo kopírovat – vybereme referenční bod a ten přesuneme podle potřeby myší nebo zadáním délky a potvrzením enter.

První dva body lze také přehodit – můžete tedy vybrat první nástroj a pak objekty. V celém procesu můžete také kdykoliv stisknout F8 pro orto režim.

panely-nastroju-kopirovani-a-presun

Ekvidistanta

Další užitečný nástroj, který si představíme je ekvidistanta. Není to nic jiného než vytvoření rovnoběžky s vybranou úsečkou či křivkou. Jedná se tedy o výborný nástroj na tvorbu zdí. Postup je znovu velmi podobný – vybereme objekt – klikneme na ekvidistantu – zadáme požadovanou hodnotu, vybereme myší směr a klikneme. Směr vybíráme, protože rovnoběžku lze zpravidla tvořit na obě strany.

panely-nastroju-ekvidistanta

Oříznout a prodloužit

Tyto dva nástroje jsem podrobně rozebral v článku 5 tipů pro efektivnější práci v AutoCADu. Doporučuji si přečíst bod 1, ve kterém se podrobně dočtete jak tyto nástroje lépe používat.

Hladiny

Hladinám se podrobněji budu věnovat v 6. dílu tohoto návodu, dnes to tedy bude jenom velmi stručný průlet. Hladiny jsou velmi užitečné pokud jde o organizaci výkresu. Každému objektu můžete ručně přiřadit kategorii – hladinu a následně hromadně přiřazovat parametry jako tloušťku a typ čáry či rozdílnou barvu. Samozřejmostí je zapínání a vypínání viditelnosti pomocí ikonky ve tvaru žárovky.

hladiny

Na panelu nástrojů hladiny najdeme několik základních funkcí. Tlačítkem vlevo spustíme Správce vlastností hladiny, kde lze navolit důležité parametry. Nám prozatím postačí, že novou hladinu vytvoříme tlačítkem vlevo nahoře nebo klávesovou zkratkou Alt + N. V dalších sloupcích lze pro každou hladinu navolit tloušťku a typ čáry.

hladiny-okno

Mezi hladinami se lze přepínat přímo v panelu nástrojů. Pokud chceme některý z prvků přesunout do jiné hladiny, není nutné otevírat správce – stačí pouze vybrat prvky, které chceme přesunout a v panelu nástrojů klikneme na příslušnou hladinu.

Postup

Jak jsem slíbil na začátku, přikládám popis a video s řešením celé úlohy. Během kreslení jsem se snažil pro ukázku používat co nejvíce rozdílných nástrojů. V budoucnu plánuji vytvoření nových namluvených videí. Prozatím se musíte spokojit s postupem v textové formě.

  • Nejdříve vytvoříme potřebné hladiny. Já jsem zvolil tyto tři: zdivo, otvory a zarizovaci predmety. Jednotlivé hladiny můžete pro lepší orientaci zkusit odlišit barvou. Důležité však je nastavit hladině zdivo větší tloušťku.
  • Na panelu nástrojů vybereme hladinu zdivo, zvolíme nástroj úsečka a poté aktivujeme orto režim stiskem klávesy F8. Vytvoříme vnitřní obrys koupelny a pomocí ekvidistanty, nebo kopírování vytvoříme vnější obrys zdí. Rohy poté spojíme buď kombinací nástrojů oříznout/prodloužit nebo nástroji zkosit a zaoblit.
  • Tloušťku čar můžete zobrazit předposlední ikonkou v režimech kreslení ve spodní části obrazovky. Zde lze kromě jiného aktivovat také orto režim a další užitečné funkce. Například klávesou F3 lze aktivovat uchopování bodů, nebo aktivovat nejrůznější sítě pro kreslení. Pravým kliknutím na tlačítko uchopování bodů se snadno můžete proklikat až do nastavení uchopování a některé režimy zapnout či vypnout. O režimech kreslení se dozvíte více v dalších dílech.

autocad-nastaveni-uchopovani

  • Nakonec doděláme vnitřní zeď a otvory. Zde velmi dobře poslouží nástroje oříznout a prodloužit. Poté se můžeme přepnout do hladiny otvory a doděláme obrys oken a dveří, kde naznačíme směr otevírání pomocí kružnice.
  • Poslední zkouškou pro začátečníky jsou zařizovací předměty, které si může udělat každý podle svých představ.

Vím bylo to uspěchané. Nacpat základy do jednoho článku byl pro mě nadlidský úkol – doufám, že váš půdorys dopadl dobře, příště tyto základy zase o něco prohloubíme.

Seznam dalších dílů:


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments