Artlantis návod 3.díl – Tvorba vizualizace


Dnes si zkusíme vytvořit první jednoduchou vizualizaci. Krátce si představíme prostředí Artlantisu a podíváme se, jaké faktory ovlivňují kvalitu renderu. Dále si povíme něco o texturách. Pro dnešní příklad jsem připravil jednoduchý model interiéru, na kterém si můžete vše vyzkoušet. Můžete samozřejmě využít i model vlastní výroby, iniciativě se meze nekladou. Na závěr dílu jsem opět připravil krátké video, které snad názorně doplní dnešní článek.

Dnes si zkusíme udělat takovouto rychlou, jednoduchou vizualizaci:

render-interier-nahled

Model

Abychom mohli vytvořit vizualizaci, nutně potřebujeme model. Bez něj to prostě nepůjde. Artlantis umožňuje otevírat modely z nejrůznějších modelovacích programů včetně SketchUpu. Model stačí uložit klasickým způsobem s koncovkou *.skp. Párkrát se mi stalo, že model nešel otevřít, pomohlo jeho přeuložení do starší verze SketchUpu.

Už o tom byla řeč v minulém díle, ale pro jistotu to zopakuji ještě jednou. Každá barva v modelu reprezentuje jeden materiál v Artlantisu. Proto každá část modelu, která bude mít svůj unikátní materiál musí mít vlastní barvu. V případě modelování se také projevila moje lenost a to co je za kamerou jsem prostě nezpracovával.

Stáhnout model (3,5MB)

Uživatelské prostředí Artlantisu

Nejdříve si v Artlantisu otevřeme soubor s modelem. Artlantis se nás hned při spuštění zeptá, jaký soubor chceme otevřít. Vybereme tedy soubor typu SketchUp.

Po načtení vidíme uživatelské prostředí Artlantisu a v náhledovém okně náš model. Náhled je opravdu skvělou součástí Artlantisu. Každou změnu, kterou provedeme máme okamžitě na očích a můžeme tak snadno měnit všechny aspekty vizualizace bez nutnosti renderování. To opravdu šetří čas. Uvnitř náhledového okna se můžeme samozřejmě pohybovat podobně jako ve SketchUpu. Držením myši otáčíme kamerou, držením myši posouváme pohled a scrollováním se přibližujeme, nebo oddalujeme.

Kromě náhledového okna se uvnitř Artlantisu nachází poměrně dost panelů. Nejdůležitější jsou nástroje v horní části okna. Nalezneme tu lišty Prepare Document a Artlantis Tools (obrázky dále). Poslední lištou jsou Navigation Tools  nástroje potřebné pro pohyb v náhledovém okně. Většinu těchto nástrojů lze provádět myší a tlačítko zpět známou klávesovou zkratkou ctrl + z. Popis těchto nástrojů přeskočím, protože je nepovažuji za tak důležité. Všechny tři zmíněné panely lze zapínat a vypínat přes menu: Display – Toolbars.

Prepare Document

prepare-document

Každé z tlačítek této lišty symbolizuje určité odvětví modelu – osvětlení, 3D prvky, textury (shadery). Kliknutím na libovolné z těchto tlačítek se otevře levý boční panel s podrobnějším nastavením. My si představíme, co lze s těmito nástroji dělat.

 • Shader – Základní filozofie Artlantisu je velmi jednoduchá. Máme k dispozici sadu materiálů, které přetažením z palety přímo do náhledového okna nanášíme na jednotlivé barvy modelu. Tyto materiály se nazývají Shadery a oproti běžným texturám umožňují podrobnější nastavení – například průhlednosti, velikosti textury a směr opakování, odraz světla, mix s barvou a další. Nástroj Shader zajišťuje dostupnost těchto parametrů po nanesení materiálu z palety.
 • Light – Nástroj umožňuje ovládat umělá světla v interiéru. S tím souvisí tvrdost či jemnost vržených stínů nebo barva světla.
 • Heliodon – Nastavení oblohy a přímého slunce. Parametry mohou být odvozeny z libovolné lokality na světě v libovolný čas. Nástroj dále umožňuje nastavení vržených stínů či generování mraků na obloze. Podobně jako u nástrojů Light lze nastavit jemnost vržených stínů a dále barvu a intenzitu dvou složek světla, které by se snad daly nazvat jako oblohová (bílé rozptýlené světlo při zatažené obloze) a sluneční (hřejivější světlo způsobené přímým zářením slunce).
 • Object – Přes Artlantis je možné vkládat celou řadu objektů – stoly, židle či stromy. Přes nástroj Object je možné upravovat velikost a natočení. U stromů je možné zadat datum a přímo tak ovlivnit jejich vzhled v konkrétním měsíci v roce.
 • Perspectives – Zde lze upravovat konečný vzhled vizualizace pomocí efektů, ohnisko kamery, nastavení pozadí či popředí vizualizace. Pomocí šipky vedle tlačítka je možné spravovat renderované pohledy, panoramata či animace.
 • List – List úzce spolupracuje se všemi předchozími nástroji. Pomocí dalšího panelu zobrazí seznam prvků ve scéně na základě zvolené kategorie. Můžete si zobrazit seznam všech shaderů, objektů či perspektiv. Nástroj lze ponechat zapnutý či vypnutý a umožňuje rychlo správu a editaci scény.

Artlantis Tools

Ve stručnosti si ještě představíme další skupinu nástrojů.

artlantis-tools

 • 2D View – Okno s 2D pohledem v půdorysu či pohledech. Zde lze podrobně ladit polohu kamery, sklon světla či polohu objektů. Podmínkou je mít zapnuté 2D okno a současně se přepnout do jedné z nastavovaných kategorií. Nepostradatelná pomůcka.
 • Catalog – Zapíná a vypína spodní paletu s shadery a objekty.
 • Render a render zone – Tlačítka pro zahájení renderování. Render zone vykreslí pouze vyznačenou část vizualizace, což může být vhodné, pokud hledáme správný materiál a nechceme zbytečně čekat na vykreslení celé vizualizace. Před spuštěním je vhodné nastavit si parametry výsledného obrázku v nabídce options.
 • Options – Tlačítko ozubeného kolečka umožňuje nastavit kvalitu výsledného renderu. Jeho velikost, rozlišení či vyhlazení. Lepší kvalita ja za cenu delší doby renderování.
 • Postcard – Render je možné uložit jako pohlednici a skrze katalog ji načíst. Z malého náhledu v katalogovém oknu je možné přenášet hotové materiály využité v předchozí vizualizaci. To je výhodné pokud máte oblíbenou kombinaci shaderů, které využíváte.

Tvorba vizualizace

Model máme načtený. Nyní si zapneme 2D View a vhodně nastavíme polohu a ohnisko kamery. Červenou tečku (pozorovatele) přesuneme na okraj místnosti a modrou tečkou nastavíme pohled. Modré polopřímky definují maximální hranici pohledu, pomocí táhnutí myši lze tato ramena roztáhnout. Polohu pozorovatele lze také upravovat v náhledovém okně a hodnotu ohniska lze zadat v nabídce Perspectives a upravit hodnotu Focal in mm. Polohu kamery si pro jistotu uložíme přes nástroj List – zatímco jsme v nabídce Perspectives klikneme na modré tlačítko se symbolem plus.

2d-view

Vizualizace prozatím není nic moc, protože přebírá plně textury, které jsme ji nastavili ve SketchUp. Je načase ji dodat nějaké zajímavější materiály. Zapneme si Catalog a podíváme se po nějakých zajímavých materiálech, které se nachází ve složce Shaders. Materiály jsou uspořádány do kategorií a jakmile si jeden vybereme, není nic lehčího, než jej tažením přenést na konkrétní místo – materiál v modelu. Volbu materiálů nechám na vás, koneckonců každý máme trochu jiný cit.

material-artlantis

Materiál můžete samozřejmě dále upravovat – a to buď okamžitě po nanesení Shaderu či jeho výběru v Listu.

 • Orientace textury pomocí malého kolečka s vektorem či zadáním úhlu.
 • Nástrojem Mix texturu promíchat s podkladovou barvou.
 • Nástrojem Size upravovat velikost textury.
 • Nástrojem Reflection přidat odraz světla.
 • Nástroji Bump Normal dodat texturám prostorovější výraz.
 • Pomocí Transparency udělat materiál průhlednější.

Za pozornost stojí také výběr projekce (Projection) ve spodní části. Někdy se stává že se textury deformují a špatně se vykreslí v určitém směru. Pomocí správné projekce lze tento problém většinou odstranit.

artlantis-nastaveni-materialu

Po nastavení materiálů se přepneme do okna Heliodon, kde aktivujeme vržené stíny a ve 2D okně si pomocí kompasu nastavíme směr dopadajícího světla. Dále si nastavíme sílu slunečního světla a světlo oblohy pomocí dvou posuvných panelů. První řádek ovládá sílu přímého slunečního světla, druhý řádek aktivuje stíny a ovládá ostrost jejich hran a poslední řádek ovládá sílu světla oblohy. Pomocí malých obdélníků Filter lze doladit barvy. Doporučuji, aby ve vašich vizualizacích převládala síla přímého slunečního světla – Sun Light vizualizace vždy vypadají lépe, pokud mají tuto složku mírně silnější a simulují tak slunečný den. Zároveň je dobré pro přímou složku nastavit odstín žluté. Pro Sky light doporučuji spíše trochu ubrat a volit studenější odstíny. Vždy je to však otázka konkrétní scény – pro interiér to není tak podstatné jako pro exteriér.

artlantis-svetlo-light

Protože skrze okno vidíme ven, nastavíme si pozadí celé scény. V nabídce Perspectives nalezneme políčko Background. V rozbalovacím menu můžeme nastavit gradient, nebo zcela konkrétní barvu. My si z kagalogu vybereme obrázek na pozadí a jednoduše ho do políčka přesuneme. Výsledný render bude mít stejný poměr rozměrů jako použitý obrázek. Nyní jsme v podstatě připraveni na renderování.

Zbývá kliknout na tlačítko Options s ikonou ozubeného kolečka. Nastavíme si velikost výsledného obrázku, pokud jste použili obrázek na pozadí, budete muset v rozlišení dodržet zvolené proporce (tedy násobky rozměru obrázku). Můžeme zvolit vyhlazení (Anti aliasing) a nějaké smysluplné rozlišení. Poté už zbývá jen zahájit renderování. Celý proces jsem nahrál na video, kde doufám bude názornější.

Video

Dnešní video jsem pojal trochu odlišněji, mým cílem bylo demonstrovat že vizualizaci lze opravdu udělat do několika minut. Příliš jsem se nezatěžoval podrobným nastavením a pouze jsem tam rychle nahodil první materiály co mi přišli pod ruku :-). Věřím že nikdo by nechtěl sledovat půlhodinové video s detailním nastavováním. Doufám že princip práce bude zřejmý – výsledek má po vizuální stránce obrovské rezervy, ale tak už to bývá, optimální výsledek nikdy nepřijde po prvním pokusu je třeba ladit a ladit…


Učíte se rádi nové věci? Zkuste online kurzy VímVíc.

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments